Please enter first name
Please enter last name
Please enter your email
Please enter your contact number
+  
Please select a country
Country*
 
Stayed with us before?
 

Check availability and book

mm/dd/yyyy
Please enter a date

การประชุม สัมมนา

ครบครัน เพียบพร้อม สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานของท่าน

ห้องประชุม 2 ห้อง ของรีสอร์ท ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ติดตั้งเครื่องเสียงที่ทันสมัย พร้อมบริเวณต้อนรับเป็นสัดส่วน เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง การจัดกิจกรรมพิเศษ หลายรูปแบบ